Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikkia ja sen eri elementtejä (rytmi, melodia, harmonia, sointi, dynamiikka, muoto jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteina voivat olla esim. sosiaalisen vuorovaikutuksen paraneminen, tunteiden ilmaisun kehittyminen, itsetunnon lisääntyminen, motoriikan ja ymmärtämisen kehittyminen, psyykkisten oireiden väheneminen jne.
Tavoitteet asetetaan aina asiakaskohtaisesti ja määritetään yhdessä asiakkaan ja/tai kuntoutustiimin kanssa. Teoreettinen viitekehys määräytyy asiakkaan lähtökohdista käsin yhdistellen tarvittaessa myös useita eri viitekehyksiä. Terapia voi olla lyhytterapiaa tai useamman vuoden kestävää musiikkiterapiaa.

Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia erilaisten fyysisten ja psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia voi olla myös tukena asiakkailla, joilla on kehityksellisiä, neurologisia tai sosiaalisia ongelmia. Kuntoutusmuotona musiikkiterapia edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä sekä lisää osallistumismahdollisuuksia ja parantaa elämänlaatua.

Käyttämiäni musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu, liikkuminen musiikin mukana, musiikkimaalaus, rytmiharjoitukset sekä improvisaatio. Asioita voidaan käsitellä myös sanallisesti. Musiikkiterapia sopii lapsille, nuorille, aikuisille sekä vanhuksille, eikä edellytä musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta. Musiikkiterapia on monille mielekäs terapiamuoto esim. motoristen taitojen harjoittamiseksi. Se voi olla myös ainoa mahdollisuus toimia nonverbaalina väylänä itsensä ilmaisemiseksi. Musiikin avulla on mahdollista kohdata myös vaikeitakin asioita symbolisen etäisyyden turvin, mikä helpottaa työskentelyä psyykkisten oireiden kanssa. Musiikkiterapia toteutuu pääsääntöisesti toimitilassani, jossa on mm. bändisoittimet (rummut, kosketinsoitin 2x, sähkökitaroita, basso), erilaisia rytmisoittimia sekä rumpuja, fysioakustinen hoitotuoli sekä akustisia soittimia, kuten kitaroita ja kannel. Lisäksi piirustus/maalausvälineitä, pelejä, leluja ym. leikkimistä varten. Asiakkaan tarpeen vaatiessa terapia voidaan toteuttaa myös koti- tai koulukäynteinä. Terapia toteutetaan suomenkielellä.

www.musiikkiterapia.net

Terapiapalvelu Tuuli toteuttaa musiikki- ja psykoterapiaa myös Kelan korvaamana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kyseessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, jolloin kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Voit tutustua Kelan etuuksiin ja olla tarvittaessa yhteydessä Kelaan:

https://www.kela.fi/kuntoutus

https://www.kela.fi/palvelunumerot