Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luonteeltaan käytännönläheinen, myönteinen lyhytterapeuttinen lähestymistapa. Siitä käytetään myös termejä "voimavarasuuntautunut terapia" ja "tavoitesuuntautunut terapia". Ratkaisukeskeisyydessä keskitytään ongelmien sijaan ratkaisuihin ja tavoitteisiin. Terapiassa pyritään löytämään luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työlle on ominaista asiakaslähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään asiantuntijoiden määrittelemät tavoitteet. Asiakkaassa pyritään herättämään oivalluksia ja aktivoimaan hänen resurssejaan. Terapiassa keskitytään onnistumisiin ja mahdolliset "takapakit" pyritään määrittämään kasvukokemuksiksi. Keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja siinä miten asiakas voi ne saavuttaa.

Terapiassa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa.
Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana. Terapiassa huomioidaan poikkeukset ja tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka osaksikin.

Ratkaisukeskeisyydessä kaikissa asioissa ajatellaan olevan useita näkökulmia ja mielipiteitä. Kaikki ohjaaminen tapahtuu asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja hänen arvomaailmaansa ja maailmankuvaansa arvostaen.


Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille. Ratkaisukeskeinen terapia on luonteeltaan lyhytterapiaa, jossa tapaamiskertoja on keskimäärin muutamasta ehkä kuuteen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa terapiassa ei kuitenkaan tarkoita, ettei terapiaprosessi voisi olla pidempikin. Tällöin ideana vain on joka kerta toimia ratkaisukeskeisesti eli asiakkaan resursseja aktivoiden.
www.ratkes.fi

Terapiapalvelu Tuuli toteuttaa psyko- ja musiikkiterapiaa myös Kelan korvaamana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kyseessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, jolloin kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Voit tutustua Kelan etuuksiin ja olla tarvittaessa yhteydessä Kelaan:

https://www.kela.fi/kuntoutus
https://www.kela.fi/palvelunumerot