Yritys

Terapiapalvelu Tuuli tarjoaa tukea elämän eri tilanteissa. Niitä voivat olla esim. psyykkiset oireet, kuten uupumus, masennus, ahdistusoireilu, pelkotilat, lasten ja nuorten käytöshäiriöt jne. Apua tarvitaan usein myös kriisitilanteissa, kuten läheisen vakava sairastuminen, ero tai menetys, perheen sisäiset ristiriidat jne. Menetelminä voidaan käyttää musiikkiterapiaa ja/tai ratkaisukeskeistä terapiaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lisäksi terapiassa voidaan hyödyntää fysioakustista hoitoa, josta on hyötyä esim. unihäiriöihin, stressiin sekä erilaisiin jännitys- ja kiputiloihin.
Työskentely on asiakasta kunnioittavaa ja tarkoituksena on tukea ja lisätä jokaisen omia voimavaroja juuri heille sopivalla tavalla. Työskentelyssä keskitytään lähinnä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen käyttäen kuitenkin menneisyyttä voimavarana. Tärkeää on luottamuksellinen suhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Joskus tarvittavaan tukeen riittää yhden kerran konsultaatio, joskus tukea saattaa tarvita pidempään, kuukausista muutamiin vuosiin. Asiakkaana voi olla yksittäinen henkilö, pariskunta tai koko perhe.


Terapiapalvelu Tuulella on sopimus KELA:n ja HUS:n kanssa palveluntuottajana.