Tukea vanhemmille

Tarvitsetko tukea lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa? 
Vanhempien tukikäyntien tarkoituksena on antaa vanhemmille lisää tietoa ja ymmärrystä heidän lapsensa tai nuorensa käyttäytymisestä ja ongelmista. Vanhempia autetaan myös vahvistamaan suhdetta lapseen sekä löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon ja kasvatukseen. Vanhempia tuetaan myös omassa jaksamisessa.

Vanhempien tukikäynnit ovat myös tärkeä osa lapsen/nuoren omaa yksilöpsykoterapiaa. Vanhempien kanssa käydään läpi arjen tilanteita ja pyritään löytämään perheen vahvuuksia ja asioita, mitkä vahvistavat lapsen/nuoren myönteistä kehitystä. Toisaalta voidaan yhdessä miettiä myös sitä, mistä ei ole ollut hyötyä ja pyrkiä löytämään tilalle toimivampia keinoja. Pohtiessa  asioita ulkopuolisen ammattilaisen kanssa, niihin voi saada uutta näkökulmaa ja samalla voidaan edetä kohti parempaa vuorovaikutusta lapsen/nuoren kanssa.